audyt informatyczny

Każda firma powinna mieć porządek oraz wiedzę jaki sprzęt, licencje oraz systemy posiada. Kolejna ważna sprawa to bezpieczeństwo, podatność na ataki oraz ryzyko awarii i wycieku danych. Nasi specjaliści przeprowadzą klienta przez proces sprawdzenia i analizy posiadanego systemu informatycznego. Na tej podstawie zarząd firmy może dowiedzieć się w jakiej kondycji  jest infrastruktura informatyczna firmy

Zleć specjalistom sprawdzenie twojej firmy:

Nasi pracownicy wykonują audyt podczas normalnej pracy firmy. Oznacza to, że wykonanie audytu nie zakłóca normalnej pracy firmy, Nasze doświadczenie i wiedza pozwolą klientowi na uzyskanie prawdziwych i rzetelnych informacji o stanie kondycji systemu informatycznego firmy

financeaccountssoftware_168139544_0
it-audit-affiniax-big-pic

Jak wygląda proces Audytu:

Zaczynając audyt zaczynamy od zebrania informacji o posiadanej dokumentacji sprzęt, oprogramowania oraz dokumentacji technicznej posiadanych systemów informatycznych

Nasi specjaliści połączą się do każdego komputera i sprzętu jaki znajduje się w firmie, zbierając dokładne informacje o specyfikacji technicznej sprzętu, posiadanego oprogramowania, używanych systemów oraz rodzaju i działania sieci LAN/WAN. Na sam koniec porównamy wszystko z dokumentacją oraz zgodnością z RODO/GIODO

Nasi pracownicy przygotują szczegółowy raport z wykonanego Audytu w firmie, będą zawarte wszystkie informację o posiadanym sprzęcie licencjach oraz systemach informatycznych jak również porównanie i posiadaną dokumentacją oraz obowiązującym prawem. Dodatkowo nasi specjaliści przygotują propozycję poprawy i modernizacji infrastruktury informatycznej firmy, jeżeli napotkamy na braki lub niezgodności